Esihenkilökoulutus

 

Yksilöllistä koulutusta, myös etänä
 

Peremmälle — Katja Kareinen

 

 

 

Johtamis- ja esihenkilötyö tikkiin!
 

Esihenkilökoulutus
 

Aloittavan esihenkilön koulutus – mitä esihenkilönä pitää tietää?
 

Esihenkilöksi kasvaminen on iso askel työuralla. Tässä taitekohdassa tukea tarvitaan paljon, jotta identiteetti ja toiminta rakentuvat asiantuntijasta esihenkilöksi. Asiantuntijasta esihenkilöksi siirtyminen vaatii niin päättäväisyyttä kuin tietoa. Esihenkilötyön kiemurat, työntekijöiden ymmärtäminen ja tukeminen sekä esimerkiksi kehityskeskustelujen rakentaminen ovat alueita, joissa tuesta on hyötyä isosti uran alkuvaiheilla. Peremmälle kouluttaa esihenkilöitä yksilöllisesti, yrityksenne tavoitteista käsin. Koulutukseen sisältyy niin tiedollinen kuin taidollinen puoli sekä henkilökohtaista kasvua tukeva osuus.

 

Esihenkilökoulutuksen myötä kasvatat tietotaitoasi ja löydät oman tapasi toimia esihenkilönä.

Koulutuksessa käsittelemme mm. seuraavia aiheita:

  • esihenkilön oikeudet
  • esihenkilön velvollisuudet
  • työntekijöiden velvollisuudet ja oikeudet
  • ryhmäilmiöt
  • työaikalaki
  • työsopimuslaki

 

Johtamisen ja esihenkilötyön työnohjaus ja valmennus
 

Johtajana ja esihenkilönä kehittyminen alkaa nimityksestä.

Peremmälle-työnohjaus tukee johtajan ja esihenkilön uraa sen edetessä.

Vahva itsetuntemus sekä oman työn, toiminta- ja ajatusmallien sekä reaktioiden tunnistaminen, tarkasteleminen ja harjaannuttaminen ovat keskeistä sisältöä johdon valmennuksessa.

 

Mitä työnohjauksissa tapahtuu käytännössä?

Johdon ja esihenkilötyön ohjausprosessi koostuu useista tapaamisista, joissa ohjattavien yksilölliset tavoitteet määrittävät suunnan. Tapaamiset toteutetaan 1-3 viikon välein. Suosituksena on 90 minuutin tapaamiset, jotta asioiden käsittelyssä päästään riittävän syvälle.

Käytännön työskentelytavat sovitetaan asiakkaan tarpeisiin. Peremmälle-työnohjaus on monitieteinen, useista viitekehyksistä toteutettava yksilöllinen prosessi.

Yleisimmin käytetyt menetelmät ovat reflektio, dialogi, mallintaminen, visualisointi ja teorian tarkastelu.

Asiakkaan tarpeen mukaan käsiteltävää asiaa voidaan lähestyä ratkaisukeskeisestä, yhteisödynaamisesta, konnektiivisesta, sosiokonstruktivistisesta, systeemisestä tai narratiivisesta näkökulmasta.

Peremmälle-työnohjauksen taustalla on CSLE-koulutus, johdon ja esimiestyön työnohjaajan ja coachin pätevyys.

Peremmälle on Story ry:n jäsen.

 

 

Peremmälle-esihenkilökoulutus ja johdon työnohjaus

 

Menestys lähtee hyvästä johtamisesta ja osaavasta esihenkilötyöstä. Löydetään potentiaalinne, maksimoidaan menestyksenne.

Astu peremmälle ja pyydä maksuton kartoitus.