EMDR-terapia

 

Joensuussa tai etänä
 

Peremmälle — Katja Kareinen

 

 

 

Avuksi traumojen käsittelyyn
 

EMDR-terapia
 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing = silmänliikkeillä poisherkistäminen ja uudelleen prosessointi

EMDR-silmänliiketerapiamenetelmä on tehokas keino käsitellä traumoja tai muita elämän haasteita, jotka nousevat kummittelemaan mieleen arjessa.

 

Mitä EMDR-terapia on käytännössä?

EMDR-terapiassa keskityt ajattelemaan mieltäsi vaivaavaa muistoa tai asiaa ja siihen liittyvää tunnetilaa. Samalla seuraat katseellasi terapeutin kädessä olevaa liikkuvaa esinettä, kuten kynää.

Silmänliikkeellä aktivoidaan aivopuoliskoja. Aivosi työstävät muistoa ja hankala tunne helpottuu.

Tulet istunnon aikana tietoiseksi vain osasta asioista, mutta tiedostamattomalla tasolla tapahtuu huomattavasti enemmän.

 

Miltä EMDR ja silmänliiketerapian menetelmät tuntuvat?

Terapiaistunnon jälkeen sinua ja silmiäsi voi väsyttää ja pää voi tuntua siltä kuin olisit ajatellut oikein ankarasti.

Silmänliiketerapian aikana olosi kevenee ja paras lopputulos on se, ettet enää tavoita alkuperäistä ikävää olotilaa.

 

EMDR-terapiaistunto onnistuu parhaiten vastaanotollani Joensuussa, mutta tarvittaessa myös etäyhteyden välityksellä.

 

 

Mitä on EMDR- terapia?

EMDR-terapia (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) on traumaterapeuttinen hoitomuoto, joka on kehitetty traumaperäisten oireiden hoitoon. Terapiassa käytetään erilaisia tekniikoita, joiden tavoitteena on auttaa henkilöä käsittelemään traumaperäisiä muistoja ja tunnekokemuksia. Tällainen tunnekokemus voi liittyä esimerkiksi auto-onnettomuuteen tai muuhun traumaattiseen kokemukseen joka vaivaa mieltäsi.

 

EMDR- terapian hyödyt

EMDR-terapian hyödyt ovat moninaiset. Se on osoittautunut erittäin tehokkaaksi hoitomuodoksi traumaattisten tapahtumien jälkeisissä oireissa, kuten posttraumaattisessa stressihäiriössä (PTSD), ahdistuksessa ja masennuksessa. Se voi myös auttaa henkilöä käsittelemään muita henkilökohtaisia ongelmia, kuten pelkoja, stressiä, kipua ja unihäiriöitä.

EMDR-terapia auttaa henkilöä käsittelemään traumaperäisiä muistoja ja tunteita, jotka ovat jääneet jumiin henkilön mielen sopukoihin ja aiheuttavat haittaa hänen elämällensä. Terapian avulla henkilö oppii käsittelemään traumaattisia muistoja ja tunteita, jolloin hän voi elää elämäänsä mukavammin.

Terapian avulla henkilö voi myös oppia uusia tapoja, jotka auttavat häntä käsittelemään haasteita myös tulevaisuudessa. EMDR-terapiassa henkilö oppii muuttamaan negatiivisen traumaattisen muiston neutraaliksi tai positiiviseksi ja saa täten valmiuksia käyttää voimavarojaan laajemmin myös tulevaisuudessa.

EMDR-terapian hyödyt eivät rajoitu vain traumaattisten tapahtumien käsittelyyn, vaan se voi auttaa henkilöä myös lisäämään itsetuntemustaan ja parantamaan itsetuntoaan. Terapia auttaa henkilöä jäsentämään tapahtumia uudella tavalla, jolloin hänen on mahdollista elää eteenpäin täydemmin.

EMDR-terapia on tehokas ja turvallinen hoitomuoto, joka sopii useimmille. Ainoat esteet hoitoon tulemiselle ovat psykoosi, skitsofrenia ja päihtyneisyys.

 

 

Peremmälle-EMDR-terapia

 

EMDR-terapian hinta 100€/h

Hinta veloitetaan käytetyn ajan mukaan.

Yhden istunnon pituus on keskimäärin 1.5-2 h.