HR-konsultti

 

Kasvunhaluiselle yritykselle lokaatiosta riippumatta
 

Peremmälle — Katja Kareinen

 

 

 

Yrityksesi kiertävä
 

HR-konsultti
 

Kenen vastuulla henkilöstöhallinto eli HR on yrityksessäsi?

Hoitaako HR-tehtäviä yrityksessäsi tällä hetkellä joku oman toimensa ohella?

Kun haluatte keskittyä omaan ydinosaamiseenne, Peremmälle auttaa toimimalla HR-konsulttinanne niillä osa-alueilla, joilla tarvetta on. Olemme kiertävä HR-kumppani ja autamme yrityksiä ympäri Suomen.
 

HR:n osa-alueita ovat esimerkiksi alla kuvautut yrityksen toiminnot.

 

Henkilöstön tyytyväisyyden mittaaminen, seuranta ja toimenpiteissä tukeminen

Henkilöstön työtyytyväisyyden seuranta ja toimenpiteisiin ryhtyminen ovat työnantajan velvollisuuksia. HR-kumppani ei ratkaise asioita yksin, vaan auttaa yritystäsi löytämään punaisen langan ja pitämään sen näkyvissä.

 

Työhönpaluun tuki pitkien sairaslomien jälkeen

Pitkältä sairaslomalta työhön palaaminen on odotettu ja pelottava tapahtuma. Tukemalla työntekijää työhönpaluun jälkeen säännöllisillä tapaamisilla edesautetaan kuntoutumista sekä työkyvyn ylläpitoa ja saadaan työntekijä tuntemaan olonsa tervetulleeksi.

 

Muutostilanteet

Arki muuttuu, työvälineet muuttuvat, työelämä muuttuu, henkilöstö muuttuu. Muutoksissa ei tarvitse jäädä yksin! HR-kumppani tuo arjen ja muutoksen pyöritykseen vakautta sekä peilin, joka auttaa pitämään punaisen langan näkyvissä.

 

Lisäksi autamme teitä kaikissa näissä HR:n osa-alueissa:

 

 • henkilöstösuunnitelma ja koulutussuunnitelma
 • henkilöstön kehittämissuunnitelma
 • tasa-arvosuunnitelma
 • yhteistoiminta luottamusmiesten kanssa
 • yhteistoimintavelvoitteet
 • työajanseuranta
 • palkkausjärjestelmät
 • rekrytoinnit
 • työsuhteen elinkaaren seuranta ja tuki niin työntekijälle kuin esimiehille
 • varhaisen välittämisen malli
 • esimiesten kouluttaminen ja tukeminen
 • esihenkilöiden tuki kehityskeskusteluissa ja kurinpidollisissa toimenpiteissä
 • johdon sparraus
 • työhyvinvointiin liittyvät seurannat ja toimenpiteissä tukeminen
 • työterveyshuollon toimintasuunnitelma
 • yhteistyö työterveyshuollon, eläkeyhtiön ja henkilöstöryhmien kanssa
 • työsuojelun toimintaohjelmat
 • työsopimukset

 

Peremmälle on HR-alan ammattilainen, joka huolehtii kuntoon yrityksesi lakisääteiset velvoitteet ja auttaa yritystäsi toimimaan johdonmukaisesti ja tasapuolisesti työntekijöidensä kanssa.

 

 

Peremmälle-HR-konsultti

Avullamme keskitytte omaan ydinosaamiseenne, maksimoitte menestyksenne ja nousette kasvun portaita yhdessä henkilöstönne kanssa.

Astu peremmälle ja pyydä maksuton kartoitus.