Työnohjaus

 

myös etänä
 

Peremmälle — Katja Kareinen

 

 

 

Tuetaan nousuanne kasvun portailla
 

Työnohjaus
 

 

Kun yritykselläsi on halu kasvaa ja kehittyä, työnohjaus on tärkeä tuki matkallanne. Työnohjaus auttaa käsittelemään työssä kohdattuja tilanteita sekä ymmärtämään ja kehittämään omaa ja koko organisaation toimintaa.

Peremmälle -työnohjaus ja coaching on monitieteinen, useista viitekehyksistä toteutettava yksilöllinen prosessi. Ohjausprosessi koostuu useista tapaamisista, joissa työnantajan ja työntekijän tavoitteet määrittävät suunnan. Tapaamiset toteutetaan 1-3 viikon välein. Suosituksena on 90 minuutin tapaamiset, jotta asioiden käsittelyssä päästään riittävän syvälle.

Käytännön työskentelytavat sovitetaan asiakkaan tarpeisiin. Yleisimmin käytetyt menetelmät ovat reflektio, dialogi, mallintaminen, visualisointi ja teorian tarkastelu.

Peremmälle-työnohjauksen taustalla on CSLE-koulutus, johdon ja esimiestyön työnohjaajan ja coachin pätevyys. Työnohjaukseen ammennetaan kokemustietoa eri toimialoilta sekä aiemmista johtotehtävistä.

Asiakkaan tarpeen mukaan käsiteltäviä asioita voidaan lähestyä ratkaisukeskeisestä, yhteisödynaamisesta, konnektiiviisesta, sosiokonstruktivistisesta, systeemisestä tai narratiivisesta näkökulmasta.

Työnohjaus voidaan toteuttaa etänä tai paikan päällä.

Työnohjaus on mainio keino myös erilaisten visioiden ja toimintamallien sparrailuun ennen päätösten tekemistä.

Peremmälle on Story ry:n jäsen. Referenssit pyydettäessä.

 

 

Peremmälle-työnohjaus

 

Työnohjaus on työkalu, jota kasvuhaluisen yrityksen ei kannata jättää käyttämättä.

Astu peremmälle ja sovi maksuton kartoitus.